Nova+Paradigma

New Paradigm of Thinking by Nikola Grujicic…


Komentariši

Da li će izraelski gas stići i do Evrope?

Tokom perioda 2009.-2010. američka kompanija Noble Energy uspela je da u oblasti istočnog Mediterana otkrije dva veoma važna gasna nalazišta: Tamar i Levijatan, sa procenjenim rezervama gasa od 307, odnosno 621 milijardi kubnih metara. Zahvaljujući navedenim otkrićima, Izrael iznenada postaje potencijalni izvoznik gasa u regionu, ali i šire. Nakon nesuglasica oko udela u vlasništvu, ostvarenih – pa poništenih dogovora, kao i otpora nekih susednih arapskih zemalja, ugovori o izvozu izraelskog gasa počinju da se umnožavaju. Da li će gasni resursi istočnog Mediterana doprineti pomirenju između sukobljenih strana i da li je moguće da se mediteranskim gasom delimično izvrši i diverzifikacija evropskog snabdevanja?

Nastavi čitati

Advertisements


Komentariši

U Iranu sve teža situacija u snadevanju vodom

Kako javlja al-monitor, a prema skorašnjoj izjavi bivšeg iranskog ministra poljoprivrede Issa Kalantari-ja,  upotreba površinskih voda u Iranu dostigla je 97%! Većina vode (90%) upotrebljava se za poljoprivrednu proizvodnju, tj prehranjivanje sve veće populacije izložene dugogodišnjim sankcijama.

Od 32 iranske provincije, njih sedam je klasifikovano pod “nestašica vode”, dok se u trinaest provincija događa “vanredna situacija u vodosnabdevanju”. Prema podacima sa presstv.ir, 520 gradova u Iranu trenutno ima problem u snabdevanju vodom. Jedna od posledica, na koju bivši ministar Kalantari upozorava je pretnja masovnih migracija stanovništva (30 do 50 miliona ljudi!) ukoliko se situacija sa vodom ne poboljša. Nastavi čitati